เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

มาใช้”5 Forces Model”วิเคราะห์ธุรกิจกันดีกว่า

มาใช้”5 Forces Model”วิเคราะห์ธุรกิจกันดีกว่า

มันมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่ง ลูกค้า หรือแม้แต่คู่ค้าของคุณ

“5 Forces Model”ซึ่งถูกคิดค้นโดย Michael E. Porterศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของธุรกิจคุณมากขึ้นว่ามีอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบกับธุรกิจของคุณ มันช่วยให้คุณรู้ว่าธุรกิจของคุณควรจะก้าวเดินอย่างไรต่อไป ต้องปรับต้องเปลี่ยนอะไรตรงไหนเพื่อรักษาความได้เปรียบในธุรกิจของคุณ

สิ่งที่ต้องมีวิเคราะห์ใน 5 Forces Model มีอะไรบ้าง?

1. ภัยคุกคามจากคู่แข่งหน้าใหม่(Threat of new entrants) – คุณต้องดูว่าคู่แข่งหน้าใหม่สามารถเข้ามาทำธุรกิจแข่งขันกับคุณได้ง่ายหรือไม่ ซึ่งการมีคู่แข่งเข้ามาทำธุรกิจเดียวกับคุณเยอะๆผลเสียที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือผลกำไรที่จะลดลง ลองจินตนาการว่าตลาดคือเค้กก้อนหนึ่ง จากเดิมมีคนที่กินเค้กก้อนนั้นอยู่แค่สามคน ทุกคนกินอิ่ม ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะได้กินไม่เท่ากัน แต่ก็ยังอิ่ม แต่พอมีคนมาร่วมวงมากขึ้น ส่วนแบ่งของแต่ละคนก็เริ่มได้น้อยลงเพราะมีตัวหารมากขึ้น จากที่ทุกคนเคยอิ่ม กลับกลายเป็นต้องแข่งขันกันว่าใครจะกินเค้กได้ไวกว่าเพื่อให้ตัวเองอิ่ม แน่นอนคนที่เร็วกว่า(แข็งแรงกว่า)ย่อมกินอิ่มก่อนคนที่ช้ากว่าเสมอ

ปัจจัยที่ชี้ว่าภัยคุกคามจากคู่แข่งหน้าใหม่ในธุรกิจโรงแรมจะมากหรือน้อยอาจมีได้ดังนี้

      
 • อัตราการทำกำไรของธุรกิจ
 •     
 • นโยบายของรัฐ
 •     
 • โครงสร้างต้นทุน
 •     
 • เงินลงทุน
 •     
 • ความแตกต่างของสินค้า(โรงแรม)
 •     
 • ความจงรักภักดีของลูกค้า

2. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน(Threat of substitutes) – สินค้าของคุณสามารถถูกทดแทนโดยสินค้าอื่นได้ไหม แล้วผลลัพท์เหมือนกันหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์น้ำอัดลม Pepsi Vs. Coke เวลาไปร้านอาหารถ้าอยากดื่มอย่างหนึ่ง แต่มีอีกอย่าง เราก็สามารถดื่มแทนได้โดยไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง
ลูกค้าโรงแรมก็อาจจะคิดเหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบโรงแรมคุณกับธุรกิจห้องพักชนิดอื่นๆ

ลองดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อภัยคุกคามของสินค้าทดแทน

      
 • ราคา
 •     
 • ความง่ายในการเปลี่ยน
 •     
 • ต้นทุนในการเปลี่ยน
 •     
 • คุณภาพ
 •     
 • จำนวนทางเลือกของลูกค้า
 •     
 • แนวโน้มผู้บริโภค

3. อำนาจต่อรองของลูกค้า(Bargaining power of buyers) – ลูกค้ามีอำนาจมากแค่ไหนที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ มีปัจจัยใดบ้างที่ลูกค้ามีอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆให้คุณต้องทำตามหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาและดึงดูดลูกค้า ซึ่งปัจจัยอาจมีดังนี้

      
 • อัตราจำนวนลูกค้าต่อจำนวนโรงแรมในตลาด
 •     
 • ความอิงอยู่กับช่องทางการขายใดช่องทางหนึ่ง
 •     
 • ต้นทุนการเปลี่ยนใจของลูกค้า
 •     
 • ข้อมูลที่ลูกค้ามี
 •     
 • ความหวั่นไหวต่อราคา
 •     
 • จำนวนสินค้าทดแทนที่มี

4. อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์(Bargaining power of suppliers) – คุณกับซัพพลายเออร์ต้องพึ่งพากันเป็นหลักมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่มีซัพพลายเออร์เจ้านี้ คุณสามารถอยู่ได้หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นโรงแรมของคุณต้องพึ่งพาOTAเป็นหลักในการหาลูกค้า ถ้าไม่มีOTAหรือOTAอยากจะเพิ่มค่านายหน้าขึ้นมา คุณจะอยู่ได้ไหม

ปัจจัยที่มีผลต่ออำนาจการต่อรองของซํพพลายเออร์มีดังนี้

      
 • ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงซัพพลายเออร์
 •     
 • ดีกรีความต่างของสินค้าของซัพพลายเออร์แต่ละที่
 •     
 • ต้นทุนการผลิต
 •     
 • ความแตกต่างของซัพพลาย
 •     
 • จำนวนซัพพลายเออร์ต่อบริษัทที่ใช้บริการ

5. สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม(Industry Rivalry) – ความเข้มข้นของการเเข่งขันเป็นอย่างไร จำนวนคู่แข่งเยอะไหม ยิ่งแข่งขันสูงคุณก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถของคุณให้สูงขึ้นตาม ไม่งั้นก็สู้เขาไม่ได้ คู่แข่งเป็นใครบ้าง มีจุดแข็งอะไรตรงไหน

ปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์สภาพการแข่งขันมีดังนี้

      
 • ข้อได้เปรียบทางธุรกิจมีความยั่งยืนหรือไม่
 •     
 • การแข่งขันระหว่างช่องทางออฟไลน์ กับ ออนไลน์
 •     
 • งบประมาณการทำตลาด
 •     
 • ความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์
 •     
 • ความโปร่งใส
 •     
 • แบรนด์
ขอขอบคุณ  THANAPOL RAKTHAM ผู้เขียน
-http://www.slideshare.net/mayurkhatri5/porters-five-forces-26443199
-Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors.
^