เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ธาราบำบัด เหมาะสำหรับการออกกำลังกายในกลุ่มผุ้สูงอายุ

ธาราบำบัด เหมาะสำหรับการออกกำลังกายในกลุ่มผุ้สูงอายุ
แม้ รพ. ของผมจะเป็น รพ. เล็กๆ แต่ผมโชคดีที่ได้มีโอกาสทำงานในที่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนักกายภาพบำบัด และอีก 3-4 วัน จากนี้ไปก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกฝนตัวเองเพิ่มขึ้นกับศาสตร์ธาราบำบัด กับท่านอาจารย์ ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ และ อาจารย์ Jun Konno ขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำและสอนลูกศิษย์คนนี้ตลอดมาครับ
โดย: นาย สุพิชชพงศ์   ธนาเกียรติภิญโญ 
^