เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

the latest full issue of McKinsey Quarterly

the latest full issue of McKinsey Quarterly
                                        
                                                                                                                              
NEW FROM MCKINSEY QUARTERLY
            
                                        
Read the newest McKinsey Quarterly issue
                                        
Our first issue of 2017 focuses on the advancing forces of digital and makes the case for why companies should be “Reinventing the core” of their strategy, organization, and operations.
                                        
Issue highlights include:
                                        
                                                                                                                              
The case for digital reinvention
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The case for digital reinvention
The case for digital reinvention Digital technology, despite its seeming ubiquity, has only begun to penetrate industries. As it continues its advance, the implications for revenues, profits, and opportunities will be dramatic.
Bold strategies win →
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
LinkedInTwitterFacebook
                        
            
                                        
                                                                                                                              
            
                                        
                                                                                                                              
A smart home is where the bot is
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
A smart home is where the bot is
Within a decade, our living spaces will be enhanced by a host of new devices and technologies, performing a range of household functions and redefining what it means to feel at home.
Get plugged in →
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
LinkedInTwitterFacebook
                        
            
                                        
                                                                                                                              
            
                                        
                                                                                                                              
The dark side of transparency
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The dark side of transparency
Executives need to get smarter about when to open up and when to withhold information so they can enjoy the benefits of organizational transparency while mitigating its unintended consequences.
Get the right balance →
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
LinkedInTwitterFacebook
                        
            
                                        
                                                                                                                              
            
                                        
                                                                                                                              
The new battleground for marketing-led growth
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The new battleground for marketing-led growth
In the digital age, consumers are always shopping around. New research shows that hooking them early is the strongest path to growth.
Look beyond loyalty →
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
LinkedInTwitterFacebook
                        
            
                                        
                                                                                                                              
            
                                        
                                                                                                                              
2017 Number 1 overview
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2017 Number 1 overview
This brief issue synopsis highlights key themes and offers a PDF download of the entire issue.
Download the full-issue PDF on our site →
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
LinkedInTwitterFacebook
                        
            
                                        
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                  
McKinsey Insights - Get our latest thinking on your iPhone, iPad, or Android device.
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Download on the AppStoreANDROID APP ON Google Play
                                    
                        
            
^