บทความวิชาการCOPD&DMล่าสุดในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

บทความวิชาการCOPD&DMล่าสุดในเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
web  http://goldcopd.orgweb  http://goldcopd.org/  สามารถdownload paper COPD สำหรับสมาชิก สมาคมฯ สนใจแจ้งe-mail พร้อมระบุเลขสมาชิก จัดส่งให้ฟรี! โปรด ระบุ ในช่องcomment หรือแจ้งผ่าน ติดต่อเรา ที่เมนู เกี่ยวกับสมาคม

The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) works with health care professionals and public health officials to raise awareness of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and to improve prevention and treatment of this lung disease for patients around the world.

GOLD COPD Contributors to Discuss New GOLD Strategies at ATS 2017
DM  http://professional.diabetes.org/content/clinical-practice-recommendations/?loc=rp-slabnav   สำหรับสมาชิก สมาคมฯ สนใจแจ้งe-mail พร้อมระบุเลขสมาชิก จัดส่งให้ฟรี! 

 

ADA Standards of Care are based on a complete review of the relevant literature by a diverse group of highly trained clinicians and researchers. After weighing the quality of evidence, from rigorous double-blind clinical trials to expert opinion, recommendations are drafted, reviewed, and submitted for approval to the ADA Executive Committee; they are then revised on a regular basis, and subsequently published in Diabetes Care.

Standards of Medical Care in Diabetes

A comprehensive Position Statement covering all components of diabetes care, general treatment goals, and tools to evaluate quality care. 

Access the standards(link is external)
View the full PDF
Comment(link is external) 
Mobile

Order your print copy(link is external) of the Diabetes Care supplement containing the full Standards of Care.

Standards of Medical Care in Diabetes: Abridged for Primary Care Providers

View the abridged standards.

Standards of Medical Care in Diabetes Pocket Chart 

ความคิดเห็น
^