เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เรื่อง เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรียน สมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ได้เสนอขอเป็นเจ้าภาพร่วมในงานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้รับการตอบรับแจ้งจากสำนักพระราชวัง ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางสมาคมกายภาพบำบัดได้รับกำหนดการ เป็นเจ้าภาพร่วม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:00 น โดยกำหนดให้บุคคลสามารถเข้าร่วมได้จำนวน 50 ท่าน 
ดังนั้นทางสมาคมกายภาพบำบัดจึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโปรดติดต่อ แจ้งความจำนงค์มาที่ อุปนายกฝ่ายธุรการ

เบอร์ติดต่อ 096 9414349 
IDline : thaipt.org 
แจ้ง ชื่อ - นามสกุล รหัสสมาชิก สมาคม 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ


รายชื่อผู้เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

http://thaipt.org/skin/ext/pdf.png

^