เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คุณสมบัติ 8 ประการสู่ความสำเร็จในการลงทุน

คุณสมบัติ 8 ประการสู่ความสำเร็จในการลงทุน

เชื่อหรือไม่... คุณเองก็สามารถเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ ในการลงทุนได้ เพียงคุณเชื่อมั่น รู้จักสร้างนิสัยการลงทุนที่ดี ทุ่มเท ใส่ใจ ใฝ่รู้ ค่อยๆ ค้นหา และพัฒนาจนมีสไตล์การลงทุน เป็นของตนเองที่ไม่เหมือนใคร โอกาสประสบความสำเร็จ และสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ลองมาดู คุณสมบัติ 8 ประการ สู่ความสำเร็จ
ซึ่งนักลงทุนระดับ “ปรมาจารย์” มีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันดีกว่า...

1 มีความรอบรู้ (Breadth)

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะมีความ กระตือรือร้น สนใจเรื่องราว ต่างๆ รอบตัว นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การลงทุนโดยตรงแล้ว ยังต้องให้ความสนใจกับสิ่งอื่นๆ ด้วย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ โลกการลงทุนในปัจจุบันมีความ เชื่อมโยงกันสูงมาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ในอีกซีกโลกหนึ่งตัวอย่างเช่น วิกฤต “ต้มยำกุ้ง” ที่เกิดกับประเทศไทย ปี 2540 ที่ส่งผลสะเทือนต่อระบบการเงินไปทั่วโลก เป็นต้น

2 ช่างสังเกต (Observation)

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะสวมวิญญาณนักสืบ
กลายเป็นคนที่ ช่างสังเกต ใส่ใจในรายละเอียด
รวมทั้ง ต้องจดจำข้อมูลที่สำคัญของหุ้นต่างๆ ได้

ยิ่งจดจำ รายละเอียดได้มากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ แยกแยะ รวมทั้งประเมินผลกระทบ
ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่า
คนอื่นมากขึ้นเท่านั้น

3 ไม่มีอคติ (Objectivity)

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ มีความคิดที่เป็นอิสระ
และ ไม่ยอมให้ความคิดของตัวเองถูกครอบงำ
โดยกระแสของคนส่วนใหญ่
 เพราะว่าความผิดพลาด
เหล่านี้มักจะ เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกลายเป็น
พฤติกรรมที่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า

4 รักษาวินัย (Discipline)

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ มีความอดทนอดกลั้น
รอคอยโอกาส ไม่ตัดสินใจตามกระแส
 และเมื่อโอกาสนั้น
มาถึงต้อง “หวดให้สุดแรง” คว้าให้อยู่หมัด
เพราะโอกาสดีๆ ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคนเรานั้น
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนัก

5 มีความลึก (Depth)

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ มีสมาธิแน่วแน่อยู่ที่
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 และสามารถ คิดได้อย่างอิสระ  ตัวอย่างเช่น
George Soros จะไม่ยอมให้ใครเข้ามารบกวนเวลาที่เขา
ทำการซื้อขายอยู่ แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
เพราะมีข่าวใหญ่บางอย่างเข้ามากระทบ
เขาก็ยังไม่ยอมให้ใครคนไหนเข้าพบเพื่อมาสรุปข้อมูล
และวิเคราะห์ผลกระทบให้ฟัง จนกว่าเขาจะได้จัดการกับ
การลงทุนของเขา ให้เรียบร้อยเสียก่อน

6 มีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ เห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆ
เช่น ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมหาอำนาจต่างๆ รวมไปถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญต่างๆ เช่น
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาน้ำมันด้วย
มิฉะนั้นจะไม่สามารถคว้าโอกาสที่จะเกิดขึ้น
หรือไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
เพื่อลดทอนความเสียหายได้

7 มีความรักในสิ่งที่ทำ (Passion)

นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จจะ รักอาชีพการลงทุน
มีความสุขกับการได้ทำในสิ่งที่รัก มากกว่าคิดเรื่องของ
ผลตอบแทน เหมือนอย่าง Warren Buffet ที่มักจะพูดกับ
ตัวเองว่า... Enjoy the process rather than
the proceeds… รู้สึกสนุกกับการทำให้ “ได้ผล”
มากกว่าจะคำนึงถึง “ผลได้”

8 มีความยืดหยุ่น (Flexibility) 

นักลงทุนที่ประสบกับความสำเร็จจะ เปิดใจพร้อมยอมรับ
ข้อมูลใหม่ๆ
 และโลกทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
กล้ายอมรับความจริง หากพบว่ามีการตัดสินใจ
ผิดพลาดก็ยอม “ตัดขาดทุน” (Cut Losses) เสียแต่เนิ่นๆ
แต่หากตัดสินใจถูกต้องแล้ว ก็จะปล่อยให้ “กำไรเพิ่มพูน”
(Run Profits) ด้วยการไม่รีบขายหุ้นนั้นทิ้งไป

^