เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Thai Journal of Physical Therapy Vol 38, No 3 (2016)

Thai Journal of Physical Therapy Vol 38, No 3 (2016)

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

                                                                                                 
A comparison of 9-square exercise and conventional balance exercise on balance in older womenPDF
Nomjit Nualnetr, Chanada Aonsri, Natnaree Chaipipat93-102
                                                                                                 
The effect of walking task contexts on dual-task walking performance among older adultsPDF
Suleeporn Wongcharoen, Peeraya Munkhetvit, Somporn Sungkarat, Vipul Lugade, Patima Silsupadol103-113
                                                                                                 
Prevalence and physical factors of adolescent idiopathic scoliosis in schoolchildren aged 10-15 years in Taklong municipality Pathumtani provincePDF
Roongtip Duangkaew, Waranchai Limcharoensuk, Punnika In-ud, Pakamas Boonruang114-127

บทความวิชาการ (Review Articles)

                                                                                                 
Stroke Assessment ToolsPDF
Pagamas Piriyaprasarth, Pagamas Piriyaprasarth128-139

เรียนท่านสมาชิกวารสารกายภาพบำบัดทุกท่าน เนื่องจากทางวารสารทำการปรับเพิ่มเอกสารในการยืนยันในการส่งบทความและปรับรูปแบบของการเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์ รูปแบบของบทคัดย่อใหม่ ขอความกรุณาท่านสมาชิกทุกท่านศึกษาจากรายละเอียดของขั้นตอนการส่งและการเตียมบทความได้จากส่วนบรรณาธิการแถลง ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Physical Therapy Association of Thailand

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

homepage: http://www.thaipt.org

^