เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ค้นหา คลินิคกายภาพบำบัดใกล้บ้าน

ค้นหา คลินิคกายภาพบำบัดใกล้บ้าน

ค้นหาคลินิกกายภาพบำบัดใกล้บ้านคุณ...


สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดทำโปรแกรม ค้นหาคลินิกกายภาพบำบัดพร้อมGoogle Map  
โดยเข้าไปที่เมนู ประชาชน --> ค้นหาคลินิก จะแสดงดังภาพข้างบน

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน

ขั้นตอนแรก สามารถค้นหาได้ 2วิธี
enlightenedค้นหาด้วยชื่อคลินิก 


enlightened
ค้นหาด้วยเขตพื้นที่ คลินิก ระบุ จังหวัด และ/หรือ อำเภอ   


ขั้นตอนสอง เลือกชื่อคลินิกที่ต้องการ จะแสดงข้อมูล เวลาเปิดทำการและแผนที่
พร้อมรายละเอียดทีมนักกายภาพบำบัดที่ให้การรักษา


หมายเหตุ

สำหรับผู้ประกอบการคลินิก หรือเปิดศูนย์บริการPTที่บ้าน
สนใจประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
เพียงสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
ให้
ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาใบโอนเงินไปที่ 
E-mail registra.ptat@gmail.com  หรือ
สมัครออนไลน์

ความคิดเห็น
^