วิธีการเรียนรู้ให้ฝังอยู่ในความจำได้นานๆ จากผลงานวิจัยของ Harvard

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
^