เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

วารสารกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยVol 38, No 2 (2016)

Physical Therapy Association of Thailand

สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

homepage: http://www.thaipt.org

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Articles)

บทความวิจัย (Research Articles)

                                                                                                 
The Development of the Three Times Stand and Walk Test for Predict Risk of Falls in Thai Community-Dwelling ElderlyPDF
Puttipong Poncumhak, Maitip Sittitan, ajchamon Thammachai, Eakarat Wongsaya48-58
                                                                                                 
The prevalence of knee OA in community-based elderlyPDF
Chanjira Koedwan, Jiraporn Bun-in, Chutima Terasombat, Vilai Kuptniratsaikul59-70
                                                                                                 
Balance impairment during standing and walking in individuals with cervicogenic headachePDF
Munlika Sremakaew, Sureeporn Uthaikhup71-80
                                                                                                 
Pilot study: Diaphragmatic Breathing Technique is Effective in Lowering Systolic Blood Pressure Compared with Slow Breathing Technique in Young Adult with PrehypertensionPDF
Prapawadee Pirompol, Chutipong Termpetch, suwat jitdamrong, Mean Promontri, suvira wongchuen, onuma thantongdee81-92
             

ผู้เขียน : Preecha Asawakosinchai

Poste : 02 พ.ย. 2559 เวลา 10:04 น.

ป้ายกำกับ : jPT

^