เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การใช้งานวารสาร

ผมได้ทำตัวอย่าง "วารสาร" โดยใช้โมดูลดาวน์โหลดให้ ซึ่งผมมองว่ามันสะดวกดี (อาจดัดแปลงไปใช้อย่างอื่นได้)

1.อัปโหลดไฟล์ที่ต้องการไปบน Server ด้วยโปรแกรม FTP สำหรับวารสาร จัดเก็บไว้ที่ images/yootheme/Journal/Journal-File/ ตามโครงสร้างเดิม (สามารถย้ายได้)
2.อัปโหลดไฟล์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ แต่จะมีข้อจำกัดขนาดของไฟล์ที่ Server ยอมรับ
3.ถ้าอัปโหลดไฟล์ด้วยตัวเอง หรือใช้ไฟล์ที่มีบน Server อยู่แล้ว ให้นำ path ของไฟล์กรอกลงในช่อง ชื่อและที่อยู่ไฟล์ และไม่ต้องเลือกไฟล์อีก
4.ข้อมูลอื่นๆใส่ให้ครบถ้วน
คำเตือน : ชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่ ห้ามใช้ภาษาไทย
^