เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การใช้งานรูปภาพต่างๆ บนเว็บไซต์

การใช้งานรูปภาพต่างๆ บนเว็บไซต์
เนื่องจากเว็บไซต์เป็น Responsive (แสดงผลบนมือถือได้) ดังนั้นการใช้งานรูปภาพต่างๆบนเว็บไซต์จะมีความสำคัญอย่างยิ่ง
        
  • ขนาดของรูปภาพ ตามตำแหน่งต่าง ให้ทดลองอัปโหลด และเปิดดูผลลัพท์ด้วยตัวเอง เนื่องจากรูปภาพจะปรับขนาดตามพื้นที่แสดงผลโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ที่ขนาดหน้าจอต่างๆกัน การแสดงผลรูปภาพอาจแตกต่างกันไปบ้าง ให้ทดลองอัปโหลด และเปิดดูที่ขนาดหน้าจอต่างๆ กันดู ถ้าไม่เหมาะสมให้ลองเปลี่ยนไปใช้ขนาดอืนๆ จนกว่าจะพอใจ ด้วยตัวเอง
  •     
  • สำหรับ Textlink แบนเนอร์ต่างๆ ให้อิงตามต้นฉบับที่เตรียมไว้ให้ หรือจะวัดจากพื้นที่แสดงผลที่มีก็ได้ แต่แนะนำให้ใช้แบนเนอร์ขนาดมาตรฐาน     
        และแบนเนอร์ที่จะแสดงที่ตำแหน่งเดียวกัน จะต้องมีขนาดเท่ากันทุกอัน และต้องตั้งค่าอื่นๆ ของ Textlink ให้เหมือนกันด้วย
  •     
  • ขนาดรูปภาพสำหรับบทความทั้งหมด คือ 600x400 พิกเซล ควรเตรียมรูปภาพให้มีขนาดตามที่กำหนด เพื่อให้การแสดงผล สวยงาม
^