เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวหรือบทความ สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ (ตอนที่ ๓)
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ (ตอนที่ ๓)

04 พ.ย. 2559 เวลา 10:16 น. 0 2,858

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ ศ ๒๕๔๗ ตอนที่ ๓ พ ต กภ ประพล อยู่ปาน* และ กภ จีรภา จรัสวณิชพงศ์** บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและ ทำความเข้าใจถึงกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตลอดจนสามารถนำหลักก

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗(ตอนที่ ๒)
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗(ตอนที่ ๒)

04 พ.ย. 2559 เวลา 10:14 น. 0 1,763

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ ศ ๒๕๔๗ ตอนที่ ๒ พ ต กภ ประพล อยู่ปาน* และ กภ จีรภา จรัสวณิชพงศ์** บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและ ทำความเข้าใจถึงกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตลอดจนสามารถนำหลักก

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗(ตอนที่ ๑)
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗(ตอนที่ ๑)

02 ต.ค. 2559 เวลา 09:25 น. 0 4,834

บทความนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกายภาพบำบัดและผู้ที่สนใจได้ศึกษาและ ทำความเข้าใจถึงกฎหมายวิชาชีพกายภาพบำบัด ตลอดจนสามารถนำหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

1
^