เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครงาน พนักงานตำแหน่ง "ผู้แทนขาย" ในเขตกทม.

บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง "ผู้แทนขาย" ในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติจบการศึกษาทางด้านกายภาพบำบัด ไม่จำกัดเพศ มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
โดยมีรายละเอียดตามรูปประกอบที่แนบมา
^