เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครงาน คลินิก My Physio by kanitta รับสมัครนักกายภาพบำบัด 3 อัตรา

รับสมัครงาน คลินิก My Physio by kanitta รับสมัครนักกายภาพบำบัด 3 อัตรา
รับสมัครนักกายภาพบำบัดงาน 3 อัตรา จังหวัดภูเก็ด
 

คลินิกกายภาพบําบัดMyPhysiobyKanitta(ลาxxxน่าจ.ภูเก็ต ) เปิดรับสมัครนักกายภาพบําบัด(เต็ม เวลา)3อัตรา

เปิดรับสมัคร23สิงหาคมถงึ22กันยายน2560

คุณสมบัติ

มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ กายภาพบำบัด
ให้การรักษาผู้ป่วยกายภาพบำบัด และเชี่ยวชาญด้าน Musculoskeletal, Sport injury,

Neuro rehabilitation สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี มีความพร้อมในการเรียนรู้ความรู้ใหม่

เงินเดือน

18,00030,000บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)บวกค่าIntensive ตดิ ต่อและส่งCVมาที่
กภ. ขนิษฐา ชาธรรมา
โทร
. 095-7912772

อีเมล์:myphysiobykanitta@gmail.com 

^