เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด รับสมัครผู้แทนขายจำนวนหลายตำแหน่ง พื้นที่กรุงเทพและภาคกลาง

ขออนุญาตประกาศ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด รับสมัครผู้แทนขายจำนวนหลายตำแหน่ง พื้นที่กรุงเทพและภาคกลาง คุณสมบัติเบื้องต้น. 1. ปริญญาตรีสาขา กายภาพบำบัด ,วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี 3. มีประสบการณ์ขายเครื่องมือแพทย์หรือผู้แทนยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ. 4. มีรถยนต์. สนใจส่ง resume หรือใบสมัครมาที่ yardpiroon@enraf.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณหยาดพิรุณ(พี่หญิง) 081-557-5120
^