เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาล ราชธานี อยุธยา นักกายภาพบำบัด full time เพิ่ม 1 อัตรา

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาล ราชธานี อยุธยา
ต้องการรับสมัคร นักกายภาพบำบัด full time เพิ่ม 1 อัตรา
คุณสมบัติดังนี้:
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิ ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด 
(มีใบประกอบวิชาชีพ)
- มีใจรักงานบริการ ขยัน รักการเรียนรู้

สนใจสมัครที่แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลราชธานี หรือ โทร 035 335555 ต่อ 137 138

^