เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รพ.ธนบุรี1 เปิดรับนักกายภาพ1 ตำแหน่ง(full time)

รพ.ธนบุรี1 เปิดรับนักกายภาพ1 ตำแหน่ง(full time)
รพ.ธนบุรี1 
เปิดรับนักกายภาพ1 ตำแหน่ง(full time) 
เพศชายพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อในเวลาราชการ
024872000 ต่อ 2250

โรงพยาบาลธนบุรี
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 อาคาร 4  
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
^