เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รพ.ประชารักษ์เวชการ จ.ศรีสะเกษ รับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

รพ.ประชารักษ์เวชการ จ.ศรีสะเกษ รับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
รพ.ประชารักษ์เวชการ จ.ศรีสะเกษ 
รับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ท่านที่ สนใจ 
ติดต่อ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารประชารักษ์
ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร.045613342-3 หรือ 0896252673

รับสมัคร ตั้งแต่ 24 ก.ค. -15 ส.ค.2560 นะครับ (สมัครด้วยตนเอง)
หลักฐาน ประกอบการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาทรานสคริปต์ 4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
^