เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Medical Sales Executive

บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง Medical Sales Executive 
BKK 2 ตำแหน่ง
UPC 1 ตำแหน่ง เขตอีสาน
คุณสมบัติ
1.มีประสบการณ์การขายเครื่องมือแพทย์หรือยาให้กับโรงพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.จบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ (เคมี, ชีววิทยา, เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด ฯลฯ)
3.เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
4.บุคลิกดี 
5.มีทักษะการพูดและฟังภาษาอังกฤษดี
6.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์วางแผนงานการตลาด
7.คิดบวก และตั้งใจทำงาน

ผู้สนใจ ส่ง Resume มาที่ neerumpornp@novatec.co.th 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณนีรัมพร 095-2978269

^