เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ
รพ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
รับนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง มีใบประกอบวิชาชีพ
เริ่มงาน 1 ส.ค.60
ลักษณะงาน งานOPD/IPD/ลงชุมชนอาทิตย์ละ 1วัน

เงินเดือน 11,230 บาท
เบี้ยเหมาจ่าย 2,500 บาท
ค่าใบประกอบ 1,000 บาท
OT ประมาณ 2,400-3,000 บาท
มีที่พัก แฟลตในรพ.

ยื่นเอกสารที่งานกายภาพบำบัด หมดเขตวันที่ 21 ก.ค.60
รูปถ่าย 1 นิ้ว 
สำเนาบัตรประชาชน 
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบปริญาญาบัตร
สำเนาใบผลการเรียน
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
083 054 8806 (เพียงใจ)
0868125182 (เทพรัตน์)

^