เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ PT ม.ธรรมศาสตร์

ด้วยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสหเวศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
Download (PDF, 1.22MB)

^