เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคิดดีคลินิกกายภาพบำบัด

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์คะ
รับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคิดดีคลินิกกายภาพบำบัด full time เพิ่มจำนวน2ตำแหน่ง
เข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองในช่วงเวลา 10.00น.-16.00น.
1575/1 อาคารชัยสงวน1ชั้น3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(ตึกอยู่ตรงข้ามกับตึกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, อยู่ใกล้MRTเพชรบุรี)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6547657
^