เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครนักกายภาพบำบัดรพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์

รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว องครักษ์รับสมัคร
นักกายภาพบำบัด1ตำแหน่ง(บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)ด่วนค่ะ
ค่าตอบแทน
1.เงินเดือน17200บาท
2.ค่าสาขาขาดแคลน3000บาท
3.พตส.1000บาท
4.เงินเวรๆละ400บาท แล้วแต่จำนวนเวรในแต่ละเดือน
สวัสดิการใช้ประกันสังคม นอกนั้นใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จมาเบิกรพ.ได้15000บาท/ปี +ทำประกันสุขภาพกลุ่มจากมหาวิยาลัย
ส่งใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรมนุษย์ 037-395451ต่อ60424 คุณศักดิ์เดช
^