เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสุรินทร์

โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3-13 กุมภาพันธ์ 2560 
ในวันเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
มีข้อสงสัย ติดต่อ สอบถาม กภ.ถกลวรรณ์ ที่เบอร์ 081-876-2366 ครับ
^