เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รับสมัครนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ

รับสมัครนักกายภาพบำบัดที่มีความสนใจด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ
ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
เอกสารการสมัคร
      
 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
 2.     
 3. สำเนาผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 4.     
 5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพสาขากายภาพบำบัด หรือหลักฐานรับรองการสอบผ่าน
      ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด จำนวน 1 ฉบับ
 6.     
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 8.     
 9. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 10.     
 11. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.9) หรือ (สด.43) สำหรับเพศชาย จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารต่างๆที่ งานกายภาพบำบัด ชั้น3 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู วชิรพยาบาล
เวลา 8.00 – 12.00 น. ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2559 หรือสแกนเอกสารส่งมาทาง
E-mail : ptvajira@yahoo.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ www.vajira.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
วันสอบสัมภาษณ์ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมวีระวัฒน์ หาญทวิชัย กายภาพบำบัดชั้น 2 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู วชิรพยาบาล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ www.vajira.ac.th
ติดต่อสอบถาม โทรฯ 02-244-3116 ในวันและเวลาราชการ
^