เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงพยาบาลสมุทรสาคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีทางกายภาพบำบัดและได้

รายละเอียด :

                                                                                                                                                                    
- รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
- อัตราเงินเดือน 15,960 บาท เงินพ.ต.พกส. 1,000 บาท
- มีเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันราชการเวลา 16.00 -20.00? น.
- วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 -16.00 น.)

ให้ขอและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายกายเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มิถุนายน 2557 ในวัน เวลาราชการ


สอบถามเพิ่มเติม 034 429 333 ต่อ 7708
รายละเอียด http://www.skh.go.th/skh/admin/doc/613.pdf

^