เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Event Calendar

2560
9
ก.ย.
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๙ /๒๕๕๙-๒๕๖๓

ตั้งแต่เวลา 10:00 น.

กำหนดวาระการประชุม การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10 00 ndash; 16 00 น ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศ
^