เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Event Calendar

2560
16
ก.ค.
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๙-๒๕๖๓

ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 16:00 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 10 00 ndash; 16 00 น ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ชั้น 6
^