เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Event Calendar

2560
8
พ.ค.
เข้าพบ รมต.ช่วยพาณิชย์ สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 16:00 น.

ข้อเสนอ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้ประกอบการทางกายภาพบำบัด ณ กระทรวงพาณิชย์ ชั้น10 8พค 2560 เวล
^