เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Event Calendar

2560
25
มี.ค.
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๙-๒๕๖๓

ตั้งแต่เวลา 09:00 น.ถึง 16:00 น.

คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 6 2559 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 9 00 16 00 น ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร : ชั้น 6 อาคารบ
^