เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Event Calendar

2560
3
ธ.ค.
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๙-๒๕๖๓

ตั้งแต่เวลา 10:00 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 10 00 15 00 น Prime Hotel Central Station Bangkok
^