เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
แบบตรวจประเมินขออนุญาตเปิดคลินิกกายภาพบำบัด.pdf
แบบตรวจประเมินขออนุญาตเปิดคลินิกกายภาพบำบัด
pdf
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการPT#1.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการPT#1
pdf
PT CLINIC Package by BTL.pdf
แพ็คเกจรายละเอียดดครื่องมือที่สนับสนุนโครงการ โดย บ. BTL
pdf
Start up ClinicPT สำหรับผู้ประการPT.pdf
รายละเอียดโครงการสนับสนุน Start up ClinicPT
pdf
Clinical Case Studies in Physiotherapy E-Book.pdf
ตย.ให้อ่านบางบท แต่หากซื้อe-bookทั้งเล่มราคา2,000฿
pdf
โครงการอบรม Continuity of Care: Early Ambulation i.pdf
โครงการอบรมจัดโดย รพ. กรุงเทพ ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดบัดแห่งประเทศไทย
pdf
AggregateProgramData_PTPrograms.pdf
AggregateProgramData_PTPrograms
pdf
CAPTEPortal_PTStandardsEvidence.pdf
CAPTEPortal_PTStandardsEvidence
pdf
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติWCPT-AWP & PTAT Co.pdf
รายละเอียดโครงการ
pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
pdf
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย.pdf
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย
pdf
กรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-2563 (2).pdf
เปลี่ยนแปลงกรรมการ 23/9/59
pdf
กรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-2563.pdf
แต่งตั้งกรรมการใหม่ วาระ 2559-2563 16/8/2559
jpg
ตราสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย.jpg
ตราสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
pdf
ข้อบังคับใหม่ของสมาคมกายภาพบำบัด2558.pdf
ข้อบังคับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (ฉบับแก้ไขใหม่)2558
pdf
ใบเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักกายภาพบำบัด.pdf
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อนักกายภาพบำบัดดีเด่น 2560
pdf
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนผู้ประกอบวิชาชีพ.pdf
กําหนดวิชาชีพและจํานวนผู ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
pdf
กฎกระทรวง กําหนดลักษณะและการให้บริการของสถานพยาบาล.pdf
กําหนดลักษณะและการให้บริการของสถานพยาบาลพ.ศ. ๒๕๕๘
pdf
Clinical Practice Guideline Summary: Bell’s Palsy.pdf
CPG: Bell’s Palsy: Some controversy exists regarding the effectiveness of several of these options and there are consequent variations in care.
pdf
FUNDAMENTALS OF PREGNANCY & POSTPARTUM PHYSICA.pdf
Women's health and men's health are of study is new area in Asia, however it is important and continue growing in other countries.
1
^