เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

rar
กฎหมายใหม่ การโฆษณาและการประกอบการ โรคศิลปะ นอกสถ.rar
กฎหมายใหม่ การโฆษณาและการประกอบการ โรคศิลปะ นอกสถ
pptx
ใบงาน#2และ#3 ในรูปแบบpower-point.pptx
แบบใบงาน#2และ#3 แบบpower point เพื่อให้เติมในช่องและเลือกช่องทางการสื่อสารการตลาด แล้วsaveในรูปpdf พร้อมระบุเลขใบ ก. ส่งมาที่ thaipt62@gmail.com
doc
Poster_Abstract template.doc
รูปแบบ การส่งบทคัดย่อโปสเตอร์
doc
Oral Full-text template.doc
รูปแบบ ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์
pdf
โครงการ แผนธุรกิจกายภาพบำบัด.pdf
โครงการแผนธุรกิจกายภาพบำบัด เป็นตัวอย่างแบบการใช้จัดทำแผนธุรกิจ ในหนังสือ คู่มือการเปิดคลินิกกายภาพบำบัด
pdf
แถลงผลงานสมาคม2ปี-25259-2561.pdf
แถลงผลงานสมาคม2ปี-25259-2561
pdf
Electronic Medical Record (EMR2).pdf
Electronic Medical Record (EMR2)
pdf
EMR1 Evidence-Based Practice and Insurance.pdf
EMR Evidence-Based Practice and Insurance
pdf
PT and health care design base upon evidenced base.pdf
Design for Aging
pdf
แบบตรวจประเมินขออนุญาตเปิดคลินิกกายภาพบำบัด.pdf
แบบตรวจประเมินขออนุญาตเปิดคลินิกกายภาพบำบัด
pdf
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการPT#1.pdf
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการPT#1
pdf
Start up ClinicPT สำหรับผู้ประการPT.pdf
รายละเอียดโครงการสนับสนุน Start up ClinicPT
pdf
Clinical Case Studies in Physiotherapy E-Book.pdf
ตย.ให้อ่านบางบท แต่หากซื้อe-bookทั้งเล่มราคา2,000฿
pdf
โครงการอบรม Continuity of Care: Early Ambulation i.pdf
โครงการอบรมจัดโดย รพ. กรุงเทพ ภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกายภาพบำบัดบัดแห่งประเทศไทย
pdf
AggregateProgramData_PTPrograms.pdf
AggregateProgramData_PTPrograms
pdf
CAPTEPortal_PTStandardsEvidence.pdf
CAPTEPortal_PTStandardsEvidence
pdf
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติWCPT-AWP & PTAT Co.pdf
รายละเอียดโครงการ
pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล
pdf
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย.pdf
คำประกาศสิทธิและข้อพึงปฎิบัติของผู้ป่วย
pdf
กรรมการสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย 2559-2563 (2).pdf
เปลี่ยนแปลงกรรมการ 23/9/59
^