เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 243 รายการ, แสดง 241 ถึง 243, หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 25 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
759 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดด้านการรักษาและความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการประยุกต์กับผู้ป่วยคนพิการ “Assistive Technology for Physical Therapy” 15 มิ.ย. 2560 13.5 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
702 การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 05 เม.ย. 2560 6 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
^