เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 248 รายการ, แสดง 241 ถึง 248, หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
790 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 02 ก.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
821 Anatomy Trains in Structure and Function 03 พ.ย. 2560 26.8 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
822 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 25 พ.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
760 การดูแลด้านกายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 13 ก.ค. 2560 13.3 โรงพยาบาลยะลา
666 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 24 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 25 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
759 พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดด้านการรักษาและความก้าวหน้าเทคโนโลยีในการประยุกต์กับผู้ป่วยคนพิการ “Assistive Technology for Physical Therapy” 15 มิ.ย. 2560 13.5 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
702 การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 05 เม.ย. 2560 6 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
^