เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 248 รายการ, แสดง 181 ถึง 210, หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
471 PT in common cardiac conditions 27 ส.ค. 2558 1.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
533 MIS Spine surgery for physiotherapist 07 มี.ค. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
575 Essential in pediatric pulmonary rehabilitation 28 ต.ค. 2559 2.3 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
636 *Overview - Cognitive Behavioral Therapy 06 ก.ย. 2559 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
669 Cognitive function ; What you should know? 16 ธ.ค. 2559 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
688 Update OHSU Geriatric Rehabilitation and Outcome Measurement 20 ม.ค. 2560 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
692 Update Matheson center in Ergonomic and Functional Capacity for PT and OT 28 ก.พ. 2560 2 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
693 Essential in Ergonomic and Functional Capacity Evaluation for PT and OT 09 มี.ค. 2560 15.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
746 Shockwave therapy on tendinopathy theory & clinical practice 27 พ.ค. 2560 5.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
793 BDMS-Matheson center : Ergonomics 31 ส.ค. 2560 15.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
794 High Power Laser Therapy & Magnetic Stimulation in Clinical practice 05 ส.ค. 2560 5.5 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
815 The Rehabilitation and Psychological Application for Value added Life ; Thailand 4.0 24 พ.ย. 2560 11 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
820 Updated OHSU Recommendation for Cardiac Rehabilitation 31 ต.ค. 2560 4 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
698 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 14 ก.พ. 2560 24 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
787 Clinical reasoning and Orthopedics physical therapy in specific disorders 01 ส.ค. 2560 24 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
830 การจัดอบรมแนวคิดทางหัตถการบำบัดและเทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาทางโครงร่างและกล้ามเนื้อในส่วนคอและระยางค์ส่วนบน 07 ธ.ค. 2560 12.5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
646 Update : "Mobilization with Movement" : The Collections of Useful Manual Therapy Techniques 17 ต.ค. 2559 14.3 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ]
799 Corrective Exercise for MusculoSkeletal Injury 03 ก.ย. 2560 13 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท [สมทบ]
783 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 05 ก.ค. 2560 13.8 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
840 สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ (25 ธันวาคม 2560) 25 ธ.ค. 2560 5 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
841 สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ (26 ธันวาคม 2560) 26 ธ.ค. 2560 5.5 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
842 สหวิทยาการเพื่อการวิจัยค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมยาใหม่สู่ประเทศไทย 4.0 วันที่ (27 ธันวาคม 2560) 27 ธ.ค. 2560 4 สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
697 Vojta Therapy รุ่นที่ 3 คอร์ส D 27 ก.พ. 2560 69 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
557 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนด้านธาราบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ 27 เม.ย. 2559 19.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ)
762 รแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านผู้สูงอายุจากกลุ่มประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 19 มิ.ย. 2560 30.8 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (สมทบ)
687 OHSU Essential Management in Geriatric Rehabilitation 09 ก.พ. 2560 14 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
691 Electrical Stimulation Therapy 11 มี.ค. 2560 14 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
801 OHSU Essential Management in Cardiac Rehabilitation 04 ก.ย. 2560 15 โรงพยาบาลพญาไท 2 (สมทบ)
750 การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการรักษาอย่างครอบคลุมทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดหลังและจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด 10 มิ.ย. 2560 14.5 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลอุดรธานี(สมทบ)
745 การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด 26 ก.ค. 2560 19.3 งานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
^