โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 157 รายการ, แสดง 151 ถึง 157, หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
706 Physical Activity Coaching and Exercise Prescription for Muscle Performance 22 ก.ค. 2560 11 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
707 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 17 มิ.ย. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
708 Neurotherapeutic Technique: The Application in Individual with Stroke 26 ส.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
709 Ultrasound Therapy 28 ต.ค. 2560 12 บริษัท กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
666 พัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 24 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
667 มาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในเครือข่ายนักกายภาพบำบัดเขต 5 ประจำปี 2559 25 พ.ย. 2559 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด รพ.พระจอมเกล้า
702 การบูรณาการสุขภาพผู้สูงอายุในยุค Thailand 4.0 05 เม.ย. 2560 6 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
^