เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 219 รายการ, แสดง 121 ถึง 150, หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
407 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Integrated Managements in Spinal Disorders 25 พ.ค. 2558 24 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
476 Health Science International Conference 2015: "Global Health Science for a Better Quality of Life" 20 ส.ค. 2558 9 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
780 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Spinal Disorders 21 ก.ค. 2560 21 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
439 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage 18 ก.ค. 2558 13.5 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
457 การประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัด เขต 9 เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 18 ก.ค. 2558 10.8 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
580 Functional Correction Exercise 28 พ.ค. 2559 13 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
671 Lymphatic Drainage Therapy Level II (LDT II) 30 ม.ค. 2560 24 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
672 Lymphatic Drainage Therapy Level III (LDT III) 04 ก.พ. 2560 24 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
676 Body compensation to the musculoskeletal injury: techniques from body to mind 10 ธ.ค. 2559 21.6 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
772 Multitechniques for upper quarter management 26 ก.ค. 2560 18.3 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
773 Updated physical therapy management in stroke 26 ก.ค. 2560 18.3 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
774 Physical therapy management in COPD with complication 26 ก.ค. 2560 18.3 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
778 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 1 20 ก.ค. 2560 11 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
779 การให้กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง รุ่นที่ 2 26 ก.ค. 2560 11 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
817 Advanced manual techniques and beyond for management of musculoskeletal dysfunction: in relation to mind and body connection 09 ธ.ค. 2560 21.3 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
393 Pharmacological effect for rehabilitation PT 26 เม.ย. 2558 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
696 Core Concept of Osteopathic Techniques for Physical Therapy 11 มี.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
710 Overview of Vojta therapy in children with motor disorders 21 พ.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
711 Myofascial Functional Movement 09 ก.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
738 Update on Physical Therapy Management in Heart Failure 07 ต.ค. 2560 3.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
791 Roadmap to Happy Hearts and Happy Lungs 19 ส.ค. 2560 5.2 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
792 Physical Therapy Management in Ankle and Foot 28 พ.ย. 2560 19.5 ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
415 การพัฒนามาตฐานบริการกายภาพบำบัดและศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU 29 มิ.ย. 2558 52.3 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
717 การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในการให้บริการใน ICU 05 มิ.ย. 2560 52.2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
718 Management of UE after stroke: Update approach 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
719 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Neck Disorders and Scapulocostal Syndrome 06 ก.ค. 2560 12 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
769 Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B) “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-pelvic) pain to pedis” 04 ก.ค. 2560 26.5 ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
629 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (บรรยาย) 25 ก.ค. 2559 9.8 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
630 Common Foot Problems: Footwear and Pedorthic Management (ปฏิบัติ) 27 ก.ค. 2559 14.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
694 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเด็กน่ารู้ (บรรยาย) 15 มี.ค. 2560 9.5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
^