เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 248 รายการ, แสดง 121 ถึง 150, หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
811 B3: PT management in patients with upper quadrant pain 21 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
812 C: Fascia movement taping clinics 20 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
814 โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 24 พ.ย. 2560 12.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
608 *International Conference in Ethics and Evidences 29 มิ.ย. 2559 12.8 โรงพยาบาลขอนแก่น
771 การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด 05 ก.ค. 2560 11.5 โรงพยาบาลขอนแก่น
819 กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับนักกายภาพบำบัด (ครู ข) 24 ต.ค. 2560 11 โรงพยาบาลขอนแก่น
828 บูรณาการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดหลัง : โรงพยาบาลถึงชุมชน 21 พ.ย. 2560 18 โรงพยาบาลขอนแก่น
399 McKenzie Method Part A: Lumbar spine 20 มิ.ย. 2558 22.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
568 Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group 23 มิ.ย. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
619 Roles of physical therapy in patients with spinal cord injury 24 พ.ย. 2559 6 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
655 Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation 15 ธ.ค. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
662 Movement integration for rehabilitation 14 มิ.ย. 2560 21.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
673 *Thailand National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016 15 ธ.ค. 2559 17.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
714 Mulligan Concepts: Upper Quadrant 20 มิ.ย. 2560 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
715 Mulligan Concepts: Lower Quadrant 22 มิ.ย. 2560 14.2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
716 Advanced Mulligan concepts 24 มิ.ย. 2560 13.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
788 NTAPE Kinesiology Taping For Sports Injuries 06 ส.ค. 2560 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
816 NTAPE Kinesiology Taping For Spots Injuries 21 ม.ค. 2561 5.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
818 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness 28 ก.ย. 2560 14.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
831 Physical Therapy in Vertigo and Dizziness Patients 13 ธ.ค. 2560 22.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
843 ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 20 ธ.ค. 2560 18 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
776 Integrated manual treatment in shoulder complex 30 ส.ค. 2560 19.5 โรงพยาบาลหาดใหญ่
407 Physical Therapy Management in Musculoskeletal Conditions: Advanced Integrated Managements in Spinal Disorders 25 พ.ค. 2558 24 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
476 Health Science International Conference 2015: "Global Health Science for a Better Quality of Life" 20 ส.ค. 2558 9 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
780 Clinical Reasoning and Orthopedics Physical Therapy in Spinal Disorders 21 ก.ค. 2560 21 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
439 Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage 18 ก.ค. 2558 13.5 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
457 การประชุมเครือข่ายนักกายภาพบำบัด เขต 9 เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุและการดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม 18 ก.ค. 2558 10.8 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
580 Functional Correction Exercise 28 พ.ค. 2559 13 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
671 Lymphatic Drainage Therapy Level II (LDT II) 30 ม.ค. 2560 24 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
672 Lymphatic Drainage Therapy Level III (LDT III) 04 ก.พ. 2560 24 คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
^