เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 219 รายการ, แสดง 91 ถึง 120, หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
639 B:1 PT management in individual with stroke 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
640 B:2 PT management in individual with stroke 21 ธ.ค. 2559 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
641 B:3 PT management in individual with stroke (B.3) 22 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
642 C: Fascia movement taping clinics (FMT I) 20 ธ.ค. 2559 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
712 Upper quadrant pain management 17 มิ.ย. 2560 12 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
713 การพัฒนาอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ครั้งที่ 3 17 มิ.ย. 2560 13 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
770 Flat foot and commonly associated conditions 26 ก.ค. 2560 13 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
782 หลักการในการดัดดึงทางคลินิก ครั้งที่ 1 19 ก.ค. 2560 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
808 A: PT management in patients with lumbo-pelvic-hip pain 19 ธ.ค. 2560 19.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
809 B1: PT management in patients with upper quadrant pain 19 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
810 B2: PT management in patients with upper quadrant pain 20 ธ.ค. 2560 7 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
811 B3: PT management in patients with upper quadrant pain 21 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
812 C: Fascia movement taping clinics 20 ธ.ค. 2560 6.5 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
814 โครงการอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็ง 24 พ.ย. 2560 12.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
608 *International Conference in Ethics and Evidences 29 มิ.ย. 2559 12.8 โรงพยาบาลขอนแก่น
771 การเขียนผลงานทางวิชาการสำหรับนักกายภาพบำบัด 05 ก.ค. 2560 11.5 โรงพยาบาลขอนแก่น
819 กายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสำหรับนักกายภาพบำบัด (ครู ข) 24 ต.ค. 2560 11 โรงพยาบาลขอนแก่น
399 McKenzie Method Part A: Lumbar spine 20 มิ.ย. 2558 22.8 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
568 Human Movement Performance Sustainability and Longevity for Senior Group 23 มิ.ย. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
619 Roles of physical therapy in patients with spinal cord injury 24 พ.ย. 2559 6 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
655 Physical Therapy management in basic vestibular rehabilitation 15 ธ.ค. 2559 15 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
662 Movement integration for rehabilitation 14 มิ.ย. 2560 21.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
673 *Thailand National Ergonomics Conference 2016; ErgoCon2016 15 ธ.ค. 2559 17.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
714 Mulligan Concepts: Upper Quadrant 20 มิ.ย. 2560 14.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
715 Mulligan Concepts: Lower Quadrant 22 มิ.ย. 2560 14.2 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
716 Advanced Mulligan concepts 24 มิ.ย. 2560 13.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
788 NTAPE Kinesiology Taping For Sports Injuries 06 ส.ค. 2560 5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
816 NTAPE Kinesiology Taping For Spots Injuries 26 พ.ย. 2560 5.3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
818 Physical Fitness & Performance in Health & Wellness 28 ก.ย. 2560 14.5 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
776 Integrated manual treatment in shoulder complex 30 ส.ค. 2560 19.5 โรงพยาบาลหาดใหญ่
^