เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

 
ทั้งหมด 248 รายการ, แสดง 31 ถึง 60, หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9 หน้า
รหัสชื่อโครงการวันที่จัดคะแนนผู้จัด
734 Moving towards health, longevity, and sustainability(วันที่ 28-30 มิ.ย. 2560) 28 มิ.ย. 2560 16.3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
764 Continuity of Care: Early Ambulation in ICU and Pulmonary Rehabilitation 27 มิ.ย. 2560 4.8 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
796 Peripheral mobilization of upper extremity ปี 2560 22 ก.ค. 2560 11.7 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
803 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 1 ภาคอีสาน (ขอนแก่น) 23 ก.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
804 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 2 ภาคใต้ (หาดใหญ่) 14 ต.ค. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
805 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 3 ภาคกลางและตะวันออก (พัทยา) 15 ต.ค. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
806 การสร้างผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดใน 4 ภูมิภาค รุ่นที่ 4 ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 05 พ.ย. 2560 6.5 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
826 Continuity of Care for Senior: Health and Non-Health “Elderly Care: from Head to Toes" 16 พ.ย. 2560 15 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
924 No brain No pain: Application for lumbopelvic disorders 27 มิ.ย. 2561 17.8 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
925 Clinical Consideration in Stroke Rehabilitation 27 มิ.ย. 2561 18.8 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
926 New Technology for Physical Therapist 27 มิ.ย. 2561 17.8 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
927 Design for Aging 27 มิ.ย. 2561 18.3 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
928 กลยุทธ์การทำธุรกิจเพื่อสุขภาพ: คลินิกกายภาพบำบัด และบ้านผู้สูงอายุ 27 มิ.ย. 2561 17.8 สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
414 การพัฒนาระบบการให้บริการเลิกบุหรี่ในงานกายภาพบำบัดและการพัฒนามาตรฐานเครือข่ายกายภาพบำบัดเขต 4 14 พ.ค. 2558 13.3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
654 Physical Therapy Management of the knee 03 พ.ย. 2559 11.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
754 Stroke Rehabilitation: Multidisciplinary Approaches 19 ก.ค. 2560 17.3 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
755 Paediatric Physical Therapy in 21st Century 19 ก.ค. 2560 11.8 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
409 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน 20 เม.ย. 2558 12.8 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
410 การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน"Vestibular Rehabilitation" ช่วงที่ 2 23 เม.ย. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
416 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 1 16 พ.ค. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
417 Muscle Energy Technique in Physical Therapy ช่วงที่ 2 17 พ.ค. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
442 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 1 27 มิ.ย. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
443 Nerve Mobilization and Clinical Application ช่วงที่ 2 28 มิ.ย. 2558 14 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
474 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 1 21 ส.ค. 2558 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
475 Management in sacroiliac (SI) joint impairment ช่วงที่ 2 22 ส.ค. 2558 13 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
651 A new era in Noninvasive Cardiac Parameters for Physical Therapy in Heart Failure 29 ต.ค. 2559 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
674 System approach for balance assessment and training to prevent falls in elderly 19 ม.ค. 2560 12 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
679 Application of therapeutic exercises and taping techniques for knee pain 12 ก.พ. 2560 7.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
680 Therapeutic exercises and taping Application for knee problem 13 ก.พ. 2560 14.5 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
742 Clinical Reasoning and Integrated Multitechniques for Knee joint 20 พ.ค. 2560 7 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
^